גד פרנק - עדות אישית
גד פרנק
שם המעיד/ה:
עצמי
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון קיבוץ יפתח
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, מלחמת העצמאות, קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים, פירוק הפלמ"ח, פרשת טוביאנסקי
נושא:
1945-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
גד פרנק, חבר הכשרת בית השיטה 1947-1949 מספר על: מאבק בבריטים; פלמ"ח; "הגנה"; קורס מ"כים; הכשרת תל-כף; משמר העמק-קרב הגדוד הראשון; דן לנר; דוידקה; קרב מלכיה; סרפנד; מבצע "דני"; דרך בורמה; פרשת מאיר טוביאנסקי; ירידה לנגב; פלוג'ה; חוליקאת; מחנה "מנסורה"; ואדי ערה-פריצה; קורס טופוגרפיה; פירוק הפלמ"ח; השחרור; עלייה להתיישבות בבית נטיף, נתיב הל"ה של ימינו
6
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 9
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים