קרבות קטמון והר ציון
הילה קליינברגר
שם המעיד/ה:
ניר מן
שם המראיין/נת:
11/ 12/ 1995
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
ארגון ה"בריחה" באירופה, גיוס לפלמ"ח, גרמניה הנאצית, העפלה, הצלת יהודים, מחנה ברגן בלזן, מחנות העקורים, מחנות הפליטים באירופה, מחנות כפייה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, ניצולי שואה, עלייה ב'
נושא:
1925-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
ילדות בגרמניה; מחנה כפייה בגרמניה; ברגן בלזן; שחרור מהמחנה; עלייה ארצה; קיבוץ גבעת השלושה; הגיוס לפלמ"ח; פלי"ם; גדוד "הפורצים" בחטיבת הראל; קרב קטמון; קרב הר ציון; התהפכות המשאית; הלוחמות
6
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים