הגדוד השני בפלמ"ח - בהתארגנות לקליטת לוחמים מגדוד 75 - הצרפתי
מרדכי סגל (מורדוך)
שם המעיד/ה:
עדות עצמית
שם המראיין/נת:
2/ 2003
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, מח"ל במלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, הקומנדו הצרפתי
נושא:
1948-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
מלחמת העצמאות, המח"ל (מתנדבי חוץ לארץ), הקומנדו הצרפתי, "מבצע סלע" (לא בוצע), קצין קישור עם חטיבת גבעתי, הגדוד השני של הפלמ"ח, גדוד 75 - הצרפתי
4
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, דיסק מספר 8
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים