מבצע "סלע"; הגדוד השני בחטיבת יפתח
מרדכי סגל (מרדוך)
שם המעיד/ה:
עדות עצמית
שם המראיין/נת:
2/ 2002
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, הקומנדו הצרפתי, מח"ל במלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות, פירוק הפלמ"ח
נושא:
1948-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
מבצע "סלע" - קצין קישור בין הפלמ"ח לגבעתי בעמודים 1-4; הגדוד השני בחטיבת יפתח וקליטת לוחמים מגדוד 75 הצרפתי בעמודים 4-7; פירוק הגדוד השני והחזרת המתנדבים הצרפתיים לעין שמר בעמודים 7-8; בתוך סיפורו של סגל הוכנסו ציטוטים של זלמן בוים, שמעון אבידן, משה נצר, משה קלמן ואחרים
8
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 9
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים