שרה יפה - ראיון
שרה יפה
שם המעיד/ה:
איזה דפני
שם המראיין/נת:
31/ 7/ 1999
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אוניות מעפילים, אוניית המעפילים "ברל כצנלסון", גיוס לפלמ"ח, מחנות המעצר בקפריסין, מלחמת העצמאות, ספינות הגירוש, עלייה ב', אוניית המעפילים "חנה סנש", אימונים, העפלה יבשתית, נשים בפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, קורסי מפקדים
נושא:
1935-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל: מיקום: עדויות בית אלון דיסק מספר 1
תיק:
:תוכן העדות
הספינות "ברל כצנלסון", "חנה סנש", "תל חי"; התיישבות האלף; ההתנדבות לפלמ"ח; העפלה - דרך היבשה; חיל הקשר; חבלה באוניות הגירוש; ליל הרכבות; ליל המשטרות; מאבק בבריטים; קפריסין; מלחמת העצמאות; המצור על ירושלים; נשים בפלמ"ח; פיקוד בפלמ"ח; פלי"ם; שיירות
38
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, דיסק מספר 1
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים