אהרון יואלי - ראיון
אהרון יואלי
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 1/ 1991
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, מאבק בבריטים, מלחמת העצמאות, נבי יושע, ארגון צבאי לאומי - אצ"ל, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת קדש
נושא:
1945-1973
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל: מיקום: עדויות בית אלון, דיסק מספר 1
תיק:
:תוכן העדות
אצ"ל; אל-בורג'; גח"ל; גימזו; הכשרה מגוייסת; הר-כנען; חיל האוויר; מחתרות; מאבק בבריטים; מלחמת העצמאות; משמר העמק; מבצע "דני"; מלחמת "קדש"; מלחמת ההתשה; מלחמת יום הכיפורים; נבי-יושע; צפת; שילתא
125
:מספר העמודים
7 קלטות אודיו
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים