העלייה לחניתה בתקופת - חומה ומגדל
דן רם
שם המעיד/ה:
הנכד, עופר רם
שם המראיין/נת:
13/ 4/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", העפלה יבשתית, התיישבות צעירה בגליל, יחסי ערבים-יהודים, נוטרות, תקופת "חומה ומגדל"
נושא:
1938-1982
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח -תוספות - דיסק 8
:תוכן העדות
דן רם מראשוני קיבוץ חניתה והפלמ"ח. העלייה לחניתה; היחסים עם הערבים בסביבה; מהות השם חניתה; פרנסה; חניתה היום
:מספר העמודים
מצורף דיסק עם העדות
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים