פיצוץ הרדאר
יוסקה יריב (ריבקינד)
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
5/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
מאבק בבריטים, תנועת המרי העברי, הפלמ"ח במאבק בבריטים
נושא:
1946
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, עדויות בית אלון, דיסק מספר 1
:תוכן העדות
התכנית לפיצוץ תחנת הרדאר על הר הכרמל בחיפה; ניסיון ראשון לפיצוץ שנכשל; תכנון לפיצוץ נוסף; הפעולה עצמה; ההרגשה של הלוחמים והמפקד לאחר מכן
7
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים