פיצוץ הרדאר על ידי הפלמ"ח
יוסקה יריב, חיים גורי
שם המעיד/ה:
מתוך כתבה משודרת "היו ימים" בעריכת עמוס אטינגר
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
כתבה משודרת בטלוויזיה
:מקור העדות
הפלמ"ח במאבק בבריטים, מאבק בבריטים, תנועת המרי העברי
נושא:
1946
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: תיק בבית הפלמ''ח, מדור עדויות. דיסק מספר 9
:תוכן העדות
עדויות של מפקדי הפעולה לפיצוץ הרדאר על הר הכרמל בחודש פברואר 1946. הפלמ"ח במאבק בבריטים, ההכנה לפעולה, הפעולה הראשונה לפיצוץ הרדאר, הפעולה השנייה והפיצוץ עצמו
17
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים