רופא הפלמ"ח - פעילות ב"הגנה", בפלמ"ח ובצה"ל
יעקב דרור (קלאוס דרייער)
שם המעיד/ה:
עצמי
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", בית ההחלמה יד לי"ד, גיוס לפלמ"ח, ה"מרד הערבי", מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מלחמת קדש, פלמ"ח, פרשת ביריה, קורס חובשים, שיקום פצועי הפלמ"ח, תקופת "חומה ומגדל" , רפואה בפלמ"ח
נושא:
1936-1960
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, מדור עדויות; דיסק מספר 9
:תוכן העדות
יעקב דרור למד רפואה בגרמניה והגיע לארץ לקראת 1936. השתתף במאורעות 1936-1939. היה רופא של ארגון ה"הגנה". העלייה לביריה; בית הספר לחובשים ברמת הכובש; בסיס רפואה צבאית בדורה; רופא הפלמ"ח; טיפול בחיילי כול החטיבות - הראל, הנגב ויפתח; מחלקת הסעד, בית ההחלמה לפצועים, השתתפות במבצע "דני"; בית חולים צבאי בתל-ליטוינסקי; מרכז השיקום לנפגעי הפלמ"ח בנס ציונה; מערך הנפגעים של צה"ל; מלחמת קדש 1956; מילואים והשחרור מצה"ל
45
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים