משה דרור - סיפור חיים
משה דרור (שרק)
שם המעיד/ה:
ארכיון דגניה א
שם המראיין/נת:
2/ 1998
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
אימונים, בית ההחלמה יד לי"ד, גיוס לפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, הרזרבה של הפלמ"ח, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מח"ל במלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות, מלחמת קדש, מסעות, עבודת המודיעין במלחמת העצמאות, פלמ"ח, שיירות לירושלים, שיקום פצועי הפלמ"ח, מלחמת ששת הימים, ה"סזון הקטן"
נושא:
1943-1967
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, דיסק מספר 9
:תוכן העדות
משה דרור (שרק), איש פלוגה ג': גיוס לפלמ"ח בשנת 1943; יגור; אשדות יעקב; עבודה ואימונים; ליל הרכבות - אזור צמח; מסע לעין גדי ולמצדה; תקרית עם הבדואים; ליל הגשרים - גשר אל-חמה; סיור מודיעין לעבר הירדן המזרחי; יציאה לרזרבה בשנת 1946; הסזון הקטן; מלחמת העצמאות: ליווי שיירות לירושלים; הגדוד החמישי; מדריך של אנשי המח"ל; השיירה לירושלים ב-20 באפריל 1948 (שיירת הפיקוד); הפציעה והשיקום; חטיבת הנגב; פירוק הפלמ"ח; מעבר לחטיבה 7; השיחרור מהצבא בשנת 1949; אזרחות בדגניה א'; מבצע סיני; מלחמת ששת הימים
16
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים