ההתיישבות בנגב
צבי בר אמוץ
שם המעיד/ה:
חדווה סגל
שם המראיין/נת:
7/ 3/ 1977
:תאריך מתן העדות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אבטחת קו המים בנגב, יישובי הנגב, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, התיישבות בנגב, יחסים עם הבדואים, קו המים בנגב
נושא:
1946-1948
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, אוסף העדויות
:תוכן העדות
קיבוץ ארץ ישראל ג', ההתיישבות בנגב, רכישת קרקעות, יחסים עם הבדואים, קיבוץ גבולות, קו המים
20
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים