יצחק בטיסט - השרות בפלמ"ח
יצחק בטיסט
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
6/ 6/ 1981
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
אימונים, גיוס לפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, הרזרבה של הפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, ליל הרכבות, מלחמת העצמאות
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, אוסף עדויות, תוספות
:תוכן העדות
הקמת הפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח בשנת 1941, אימונים, פיצוץ מסילת הרכבת בעפולה; מלחמת העצמאות - קרב זרעין, טירת צבי, הדגניות, צפת, חטיבת עודד
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים