רצינו להילחם וזהו ! - בחורות לוחמות בפלמ"ח
הלה קלינברגר (וולף) ; יהודית לנדווירט
שם המעיד/ה:
עצמי
שם המראיין/נת:
2005
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, ההגנה על הרובע היהודי בירושלים, טוהר הנשק, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, קרב קטמון, שיירות לירושלים, בחורות לוחמות בפלמ"ח
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק: בית הפלמ''ח, אוסף עדויות הגדוד הרביעי, דיסק מספר 13
:תוכן העדות
ההתנדבות לפלי"ם, העברה לאזור ירושלים, קריית ענבים, שיירה לירושלים, מעלה החמישה, לחימה במשלטים בהרי ירושלים, מעמד בחורות לוחמות, פריצה לעיר העתיקה, הקרב בנבי סמואל, התמודדות מול פגעי המלחמה, הקרב בסן-סימון, השלכת הקרבות על הפרט ואחוות לוחמים
5
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים