ראשית הפלמ"ח
אורי ברנר, אורי יפה, ישראל ליברטובסקי, מאיר דודיזון
שם המעיד/ה:
סימפוזיון קבוצתי בהנחיית אורי ברנר
שם המראיין/נת:
10/ 2/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, האיום הגרמני על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה, הבריגאדה היהודית, המודיעין הבריטי, התנדבות לצבא הבריטי, מלחמת העולם השנייה, נשים בפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, צבא בריטי, קורסים מקצועיים, הקמת הפלמ"ח
נושא:
1941-1946
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 1
תיק: 1. נמצא גם בבית הפלמ''ח, במאגר העדויות, דיסק מספר 9
:תוכן העדות
סימפוזיון של ותיקי וראשוני הפלמ"ח בנושאים: הקמת הפלמ"ח, ארגון ה"הגנה", מלחמת העולם השנייה, יצחק שדה, שיתוף הפעולה עם הבריטים, פעולות בסוריה ובלבנון, קורס חבלה, הפו"ש, אל-עלמיין, הכנות לחבלה ביחידות הצבא הגרמני, גיוס לצבא הבריטי, גיוס לפלמ"ח, שילוב הפלמ"ח בין הקיבוצים, פלוגת הפלמ"ח באיטליה, הבחורות בפלמ"ח, יגאל אלון (עליו), המחלקה הסורית
32
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים