אליעזר ליף - עדות אישית
אליעזר ליף
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
31/ 1/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אוניית המעפילים "עצמאות", אוניית המעפילים "קוממיות", הרזרבה של הפלמ"ח, קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים, תנועת המרי העברי
נושא:
1941-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 25
מיכל: 32
תיק: 5
:תוכן העדות
ראישת הפלמ"ח, פלוגה ד', קורס מפקדי כיתות, תנועת המרי העברי, ה"רזרבה" של הפלמ"ח, "הפאנים" - אוניות המעפילים הגדולות עצמאות וקוממיות
26
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים