חברות בפלמ"ח
רעיה טראוב
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
22/ 5/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, עבודת המודיעין במלחמת העצמאות, צה"ל
נושא:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 3
:תוכן העדות
פלמ"ח, לטרון, מודיעין, מבצע "נחשון", נשים בפלמ"ח, דוד אלעזר, צה"ל
24
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים