אברהם זכאי - עדות אישית
אברהם זכאי
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
3/ 11/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אוניות מעפילים, ארגון ה"בריחה" באירופה, ארגון ה"הגנה", הורדת מעפילים, המוסד לעלייה ב', העפלה, הפלמ"ח באירופה, הצלת יהודים, מאבק בבריטים, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מחנות האימונים באיטליה, מחנות הפליטים באירופה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, מסעות, עלייה ב', פלמ"ח, פרשת נמל לה-ספציה, צבא בריטי, קורסים ימיים, אוניית המעפילים "דלין", המרכז לגולה, פעילות ארגון ה"הגנה" באיטליה
נושא:
1942-1970
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 106
תיק: 3
:תוכן העדות
פלמ"ח, העפלה, מסעות, חיל הים, פלי"ם (ארגון), המרכז לגולה, חנה סנש (עליה), חנה סרני (עליה), מספנות ישראל בע"מ, יהודה ארזי (עליו), יגאל אלון (עליו), פאול שרמן (עליו), שאול אביגור (עליו), אוניית המעפילים דלין, אוניית המעפילים לה-ספציה, פעילות ארגון ה"הגנה" באיטליה
68
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים