יוחנן זריז - עדות אישית
יוחנן זריז
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
20/ 8/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אימונים, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מסעות, סיירות, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, קורסים מקצועיים, הנח"ל, טופוגראפיה, טיולים של תנועות הנוער בארץ ישראל, סיור צבאי, קיבוץ ניצנים
נושא:
1942-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 115
תיק: 10
:תוכן העדות
נח"ל, פלמ"ח, ראיון, מסעות, סיור צבאי, טופוגראפיה, חטיבת הראל, חטיבת גבעתי, פרוק הפלמ"ח, מלחמת השחרור, ניצנים (קיבוץ), אשדוד (יישוב עירוני), שמעון אבידן (עליו), אורי בן-ארי (עליו), יוסף טבנקין (עליו), דוד בן-גוריון (עליו), גיוס חוץ לארץ
:מספר העמודים
יד טבנקין - קלטות שמע, מספר 31-36 במיכל 121 חטיבה 45; בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים