יצחק גניגר - עדות אישית
יצחק גניגר
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
14/ 5/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
המצור על ירושלים, הרזרבה של הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, קורסי מפקדים, קרבות נבי סמואל, שיירות לירושלים, שלל, ביזה
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 41
תיק: 7
:תוכן העדות
מלחמת העצמאות, אבטחת הדרכים לירושלים, הרזרבה הירושלמית, קורס הקצינים הראשון, "מבצע נחשון", נבי סמואל, הגדוד החמישי בלטרון, הגדוד השישי, פירוק הפלמ"ח, ביזה, יצחק רבין (עליו), יוסף טבנקין (עליו), ירושלים
14
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים