ישעיהו (שייקה) גביש - עדות אישית
ישעיהו גביש
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
23/ 10/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אסירי ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, כלא עכו, מאסר בעוון נשיאת נשק, מלחמת העצמאות, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, קרב מלכיה, קרבות לוד-רמלה
נושא:
1944-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 105
תיק: 8
:תוכן העדות
פלמ"ח, אסירי ה"הגנה", ליל הרכבות, מלחמת השחרור, חטיבת יפתח, קרבות משמר העמק, מבצע מטאטא, קרבות מלכיה, כיבוש לוד, חרבת מאחז, פרוק הפלמ"ח, צה"ל
30
:מספר העמודים
נספחים ביד טבנקין 2 קלטות קול הנמצאות בחטיבה 45, מיכל 121, קלטות 37-38; בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים