יצחק בטיסט - עדות אישית
יצחק בטיסט
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
6/ 6/ 1981
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ביזה, גיוס לפלמ"ח, הקמת הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, פלמ"ח
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 41
תיק: 4
:תוכן העדות
הקמת הפלמ"ח, טירת צבי, זרעין, חטיבת יפתח, צפת, ביזה
7
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 8
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים