חברות בפלמ"ח - הצ'יזבטרון
נעמי פולני
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
3/ 12/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
נשים בפלמ"ח
נושא:
1947-1950
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 12
:תוכן העדות
פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, חיים חפר (עליו), שייקה אופיר (עליו), נחום אריאלי (עליו), להקת הצ'יזבטרון
24
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים