זלמן מרט - עדות אישית
זלמן מרט
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
11/ 12/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, ה"נודדת", הקמת הפלמ"ח, חיל השדה (החי"ש), מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, נוטרות, פיקוד בפלמ"ח, פלוגות השדה - הפו"ש, פלמ"ח, תקופת "חומה ומגדל"
נושא:
1935-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 111
תיק: 2
:תוכן העדות
מדובר בשתי עדויות נפרדות מזמנים שונים. הראשונה, נערכה בארכיון לתולדות ה"הגנה" - אשר נעשתה בשלושה מועדים שונים: אפריל 1957 - על קיבוץ דורות בנגב בשנת 1938; 9 בדצמבר 1958 - על הקורס בעין חרוד בשנת 1938; 17 בנובמבר 1959 - ראיון; העדות השנייה ניתנה ב-11 בדצמבר 1984 ביד טבנקין. נושאי העדויות: החיים בנגב, חיל השדה [חי"ש], גדוד "מוריה", פלוגות השדה [פו"ש], ארגון ה"הגנה", משה דיין (עליו), יצחק שדה (עליו), משוחח על מאיר דווידזון
38
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6; קלטת שמע אחת נמצאת בחטיבה 45, מיכל 120 בארכיון יד טבנקין
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים