חברות בפלמ"ח - גאולה ירון
גאולה (שפירא) ירון
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
23/ 5/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מסעות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, קורסים מקצועיים, כושר גופני, ספורט בפלמ"ח, קורס ספורט לבנות בפלמ"ח
נושא:
1943-1947
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 4
:תוכן העדות
פלמ"ח, ספורט, כושר גופני, נשים בפלמ"ח; ראיון ראשון ובו מדובר על: גאולה כמדס"ית, בנות כשוות לבנים באימונים, הדילמות על שיתוף בנות בפעילות מבצעית, קורס ספורט ראשון לבנות שנערך בגנוסר למען בחינת יכולת הבת בפלמ"ח; הראיון השני נסוב על: גיוסה לפלמ"ח, צרוף בודדים להכשרת "המחנות העולים" בבית-השיטה, קורס למדריכות ספורט בגנוסר, שאלת בנות נשואות בפלמ"ח
5
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים