אריה אתר - עדות אישית
אריה אתר
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
11/ 6/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, העפלה, העפלה יבשתית, הפלמ"ח במאבק בבריטים, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, עלייה ב', עלייה בלתי לגלית מארצות ערב, פלמ"ח, "החולייה היבשתית", מחנה המעצר בלטרון
נושא:
1941-1946
תקופת העדות:
חטיבה: 25
מיכל: 32
תיק: 5
:תוכן העדות
ראשית הפלמ"ח, "החוליה היבשתית", עלייה ב', מאסר בלטרון, העפלה.
10
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים