חברות בפלמ"ח - אוריאלה ערן
אוריאלה ערן (מלץ)
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
27/ 2/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, נשים בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, פעילות ארגון ה"הגנה" בגרמניה
נושא:
1943-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 7
:תוכן העדות
פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, קיבוץ צובא, פעילות ארגון ה"הגנה" בגרמניה, מלחמת השחרור
13
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים