עקיבא סער - עדות אישית
עקיבא סער
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
18/ 10/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, הקמת הפלמ"ח, חיל השדה (החי"ש), מלחמת העצמאות, פלמ"ח, קרב תל-מוטילה
נושא:
1941-1952
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 45
תיק: 7
:תוכן העדות
ראשית הפלמ"ח, חי"ש, מלחמת העצמאות, דוד בן גוריון (עליו), קרב תל-מוטילה
25
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים