חברות בפלמ"ח - דבורה ספקטור
דבורה ספקטור
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
10/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, הדרכת טירונים, הפלמ"ח במאבק בבריטים, חיפושי נשק ביישוב היהודי, מאבק בבריטים, מפקדים, קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים, שיקום פצועי הפלמ"ח, תנועת המרי העברי
נושא:
1942-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 5
:תוכן העדות
פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, הגיוס והקבלה לכיתת הבנות. קורס מכ"ים, שחרור עצורי עתלית, חיסול חמרי החבלה ביגור והפציעה. עם אהרונצ'יק, גיוס שמינסטים לפלמ"ח, פציעתו של אהרונצ'יק. על כנרת, יגור, קורס מפקדי מחלקות והיחס אל הבנות כמפקדות. הפציעה אחרי עתלית ועיקיר תהעיין והנסיעה לצרפת. החזרה לארץ עם פרוץ מלחמת השחרור ואימון עולים חדשים ונערים צעירים להחזיק נשק. לאחר פציעת אהרונצ'יק - הדרכת עוד קורס של מפקדי כיתות, ההריון וסיום השירות
11
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים