חברות בפלמ"ח - רחל סבוראי
רחל סבוראי
שם המעיד/ה:
צביה בן-צבי
שם המראיין/נת:
3/ 2/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות לירושלים
נושא:
1944-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 8
:תוכן העדות
פלמ"ח, חטיבת הראל, נשים בפלמ"ח, ברכה פולד (עליה), חיים בר לב (עליו), שיירות, צרעה, רפיח
54
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים