חברות בפלמ"ח - עדות אישית
אביבה רבינוביץ
שם המעיד/ה:
צביה בן-צבי
שם המראיין/נת:
24/ 7/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, מכ"מ, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות לירושלים, שיקום פצועי הפלמ"ח
נושא:
1946-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 12
:תוכן העדות
מכ"מ, פלמ"ח, סיור צבאי, מבצע חורב, חטיבת הראל, פצועי צה"ל, נשים בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, גיוס חוץ לארץ, כפר ורבורג, מנחם רוסק (עליו), שיירות
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות ,דיסק מספר 5; יד טבנקין מיכל 119 קלטות שמע מספר 45-47
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים