יוסף טבנקין - מלחמת העצמאות ב'
יוסף טבנקין
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
3/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, ארגון ה"הגנה", ארגון צבאי לאומי - אצ"ל, ה"סזון", ההגנה על הרובע היהודי בירושלים, המצור על ירושלים, ירושלים העתיקה, לוחמי חירות ישראל - לח"י, מלחמת העצמאות, מפקדים, נשים בפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, פריצת "דרך בורמה", קרב קטמון, שיקום פצועי הפלמ"ח, מחתרות, מכ"מ
נושא:
1945-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 107
תיק: 4
:תוכן העדות
מכ"מ, לח"י, אצ"ל, פלמ"ח, לטרון, פצועים, הר ציון, מבצע דני, מבצע ההר, הר חברון, הסזון, דרך בורמה, מבצע חורב, מבצע נחשון, חטיבת הראל, נשים בפלמ"ח, צובה, כפר קובבה, מלחמת השחרור, בני מרשק (עליו), יצחק רבין (עליו), יגאל ידין (עליו), מנחם רוסק (עליו), יגאל אלון (עליו), דוד מרכוס (עליו), דוד בן-גוריון (עליו), רמת רחל, ירושלים העתיקה, קריית ענבים, בית ג'אלה, מנזר סן-סימון
286
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים