הבישול בפלמ"ח
הדסה יזרעאלי
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
30/ 8/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, נשים בפלמ"ח, הבישול בפלמ"ח
נושא:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 13
:תוכן העדות
נשים בפלמ"ח, בישול בפלמ"ח
3
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים