החברה בפלמ"ח
יוסף טבנקין
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
9/ 1983
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, טופוגראפיה, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, אימון צבאי, אימונים, הדרכה
נושא:
1936-1946
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 115
תיק: 1
:תוכן העדות
לוחמה, פלמ"ח, טופוגרפיה, נשים בפלמ"ח, עין חרוד, הדרכה ואימון צבאי, יצחק טבנקין (עליו), יהושע גלוברמן (עליו), אורד צ'רלס ויינגייט (עליו), מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
22
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים