חברות בפלמ"ח - יעל (דגני) יפה ודינה גרט (גרפלד)
יעל יפה, דינה גרט
שם המעיד/ה:
עדות עצמית-אישית
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, הדרכה, ההגנה על צפת במלחמת העצמאות, הכשרות מגוייסות, טופוגראפיה, מלחמת העצמאות, מסעות, נשים בפלמ"ח, סיירות, סליקים, ספורט בפלמ"ח, פלמ"ח, קורס ספורט לבנות בפלמ"ח, קורסים מקצועיים, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947
נושא:
1946-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 103
תיק: 7
:תוכן העדות
1. יעל [דגני] יפה - הכשרת עין גב והעבודה שם. תפקידי הבנות במלחמה. קורס סיירים, אימונים ושמירה בעין-זיתיים. הכרזת האו"ם ב-29 בנובמבר 1947. כושר התמצאות בשטח שלא ניתן לביטוי בגלל היותה בת ולא בן. הפגישה הצוננת עם החברה [בחזרה מקורס מד"סים]. נשקית בהמשך. הדווידקה שהגיעה לצפת וההצטרפות לכוח הלוחם. 2. דינה גרטל (גרפלד) - הכשרת הצופים בבית השיטה ובעין-גב. העברת הנשק על הגוף לסליקים, קורס סיירים - ללא אפשרות מימוש לבנות, על הכרזת האו"מ.
4
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים