הפלמ"ח - עדות אישית
אורי יפה
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר, איה גוזס
שם המראיין/נת:
16/ 6/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, ה"סזון", ה"שבת השחורה", הכשרות מגוייסות, העפלה, הפלמ"ח במאבק בבריטים, הקמת הפלמ"ח, כ"ג יורדי הסירה, מאבק בבריטים, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מלחמת העצמאות, נוטרות, נשים בפלמ"ח, פירוק הפלמ"ח, פלוגות השדה - הפו"ש, פלמ"ח, קרב מלכיה, תנועת המרי העברי, מוקשים
נושא:
1941-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 110
תיק: 4
:תוכן העדות
פלמ"ח, העפלה, מוקשים, הסזון, השבת השחורה, ליל הגשרים, הפו"ש, נשים בפלמ"ח, מלכיה, הכשרות מגוייסות, כ"ג יורדי הסירה, תנועת המרי העברי
250
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים