"צבא הקבע" בימים עברו
יוסף נעמן
שם המעיד/ה:
עדות אישית
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, גיוס לפלמ"ח, גרמניה הנאצית, האיום הגרמני על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה, הדרכה, מלחמת העולם השנייה, מסעות, פלמ"ח, עבודה ואימונים
נושא:
1942
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 116
תיק:
:תוכן העדות
פלוגה ד' של הפלמ"ח, הפלוגה התל-אביבית. היא חנתה בעמק יזרעאל, בזמן שהגרמנים עמדו בסביבות אל-עלמיין. 13 ימים בחודש היו מוקדשים לאימונים וביתר הימים עבדו במשק, כדי להשתכר עבור הוצאות החזקתם. האימונים היו גם בימים וגם בלילות. לעיתים יצאו לתרגילי לילה שונים שמהם חזרו לפנות בוקר. במשקים הוטלו עליהם עבודות שונות, לעיתים לא נעימות, שלא היו מוכנים להן. כאן היה ערש כובשי הקסטל, הולדת הפינג'אן וראשוני הצ'יזבאטים
2
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים