ישראל ליברטובסקי - עדות
ישראל ליברטובסקי
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
7/ 1965
:תאריך מתן העדות
ארכיון ה"הגנה", ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת קו המים בנגב, ארגון ה"הגנה", ארגון צבאי לאומי - אצ"ל, העפלה, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, לוחמי חירות ישראל - לח"י, מחתרות, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, מפקדים, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, צבא בריטי, קו המים בנגב, חברת "מקורות"
נושא:
1939-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 111
תיק: 1
:תוכן העדות
אצ"ל, לח"י, פלמ"ח, העפלה, קו המים לנגב, קיבוץ ניר-עם, מושב בית-אשל, קיבוץ בארות יצחק, יצחק שדה (עליו), יגאל אלון (עליו), יהודה ארזי (עליו), דוד בן-גוריון (עליו), חברת המים "מקורות", חיילים ארץ-ישראליים בצבא הבריטי. העדות ניתנה בחמישה מפגשים נפרדים: הראשון בארכיון ההגנה, חודשים יוני-יולי 1965; השני ביד טבנקין - 6 באפריל 1984; שלישי - 13 באפריל 1984; רביעי - 7 ביוני 1984; חמישי - 19 ביוני 1984;
88
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6;
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים