על הפלמ"ח
נתנאל חיטרון
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
21/ 8/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אסירי ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, ה"שבת השחורה", הפלמ"ח במאבק בבריטים, חיפושי נשק ביישוב היהודי, מאבק בבריטים, מלחמת העצמאות, מפקדים, מצודת יואב, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, אוניית הנשק "אלטלנה"
נושא:
1942-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 117
תיק: 10
:תוכן העדות
פלמ"ח, חטיבה 8, מבצע "יואב", מצודת יואב, "השבת השחורה", פירוק הפלמ"ח, משה סנה (עליו), יצחק שדה (עליו), יגאל אלון (עליו), נתן אלתרמן (עליו), אהרון ספקטור (עליו), דוד בן-גוריון (עליו), ספינת הנשק אלטלנה
43
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 6; יד טבנקין -חטיבה 45, מיכל 120, קלטות 45-46
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים