הפלמ"ח ומלחמת השחרור
יעקב זהבי
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
27/ 5/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, ה"סזון", טוהר הנשק, טופוגראפיה, טיולים של תנועות הנוער בארץ ישראל, יחסים עם הבדואים, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מסעות, סיירות, ערביי ארץ ישראל, פלמ"ח, רוח הפלמ"ח, מעשה שוד בנחל כזיב על ידי שודדים ערביים
נושא:
1944-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 42
תיק: 2
:תוכן העדות
פלמ"ח, פלוגה ח', תקופת ה"סזון", ליל הגשרים, שודדים ערביים בנחל כזיב, פשיטת רמלה, תל-ליטוינסקי, רוח הפלמ"ח
37
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים