יוסקה יריב - שירותי בפלמ"ח
יוסף יריב
שם המעיד/ה:
חיה אברהמי
שם המראיין/נת:
14/ 7/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, הפלמ"ח במאבק בבריטים, השגת נשק מהצבא הבריטי, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מכ"מ, מלחמת העצמאות, פלי"ם - הפלוגה הימית של הפלמ"ח, פלמ"ח, צבא בריטי, רכש ביטחוני, תנועת המרי העברי, צבא מצרים, אוניית הרכש "נורה"
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 115
תיק: 10
:תוכן העדות
מכ"ם, פלמ"ח, כפא דרום, ליל הגשרים, רכש ביטחוני, צבא מצרים, מלחמת השחרור, קיבוץ אורים, קיבוץ ניצנים, הפלי"ם, דני מס (עליו), אלי כהן (עליו), תנועת המרי העברי, ספינת הנשק "נורה", יגאל אלון (עליו), נחום שריג (עליו), חיים גורי (עליו), ישראל כרמי (עליו), נחמיה שיין (עליו), יוחנן זריז (עליו), יוסף טבנקין (עליו), עתלית, אליהו סחרוב (עליו), אשדוד, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי,
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 6; יד טבנקין - חטיבה 45 מיכל 115, תיק 10, מיכל 121, קלטות 41-42
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים