חברות בפלמח - אביבה קפלן ורחל חן
אבביה קפלן, רחל'ה שטוקולוב [חן]
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
27/ 4/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, הגנת גוש עציון, הכשרות מגוייסות, מח"ל במלחמת העצמאות, מחלקת הל"ה, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות לירושלים, תנועת המרי העברי, חללי הפלמ"ח, חללי צה"ל, פצועי הפלמ"ח
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 11
:תוכן העדות
מח"ל, פלמ"ח, אלחוטאים, חללי צה"ל, גוש עציון, נבי דניאל, פצועי צה"ל, חטיבת הראל, נשים בפלמ"ח, רבדים, מלחמת העצמאות, הכשרות מגוייסות, בני מרשק (עליו), צביקה זמיר (עליו), יוסף טבנקין (עליו), נחום אריאלי (עליו), טוביה קושניר (עליו), שיירות
75
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, עדויות, דיסק מספר 5
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים