נחום שריג - פעילותו בפלמ"ח
נחום שריג
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר ואורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
25/ 10/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, ה"סזון", הורדת מעפילים, העפלה, הפלמ"ח במאבק בבריטים, הקיבוץ המאוחד, טיולים של תנועות הנוער בארץ ישראל, מודיעין, מכ"מ, מלחמת העצמאות, מסעות, מצודת יואב, נוטרות, עבודת המודיעין במלחמת העצמאות, פלמ"ח, ש"י - שירות הידיעות של ארגון ה"הגנה", תנועת ה"צופים", תנועת המרי העברי
נושא:
1930-1950
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 114
תיק: 5
:תוכן העדות
מכ"מ, פלמ"ח, העפלה, מסעות, נוטירם, מודיעין, תקופת "הסזון", מבצע יואב, חטיבת הנגב, עיראק מנשיה, זלמן מרט (עליו), תנועת המרי העברי, ש"י - שירות הידיעות, יגאל אלון (עליו), שמעון אבידן (עליו), מאיר דוידזון (עליו), באר שבע, אבו גוש, פלוגה א בעין חרוד, עתלית, אתרים, הסתדרות הצופים העבריים בארץ ישראל
53
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים