אליעזר שושני - ראיון
אליעזר שושני
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
5/ 7/ 1983
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
גיוס לפלמ"ח, ה"שבת השחורה", הקיבוץ המאוחד, מטה הפלמ"ח, פירוק הפלמ"ח, בנק הפועלים, תקופת "חומה ומגדל" , תקציבים וכספים בפלמ"ח
נושא:
1930-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 114
תיק: 4
:תוכן העדות
כספים, פלמ"ח, תקציבים, "השבת השחורה", תקופת "חומה ומגדל", בנק הפועלים, פרוק הפלמ"ח, הקיבוץ המאוחד, יצחק שדה (עליו), קיבוץ קריית ענבים, יגאל אלון (עליו), ישראל גלילי (עליו), דוד בן-גוריון (עליו),
42
:מספר העמודים
ית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 6
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים