הקרבות בנגב
עמוס קרסניצקי
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
14/ 5/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אבטחת קו המים בנגב, הקומנדו הצרפתי, הרזרבה של הפלמ"ח, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, צבא בריטי
נושא:
1944-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 43
תיק: 6
:תוכן העדות
חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, מלחמת השחרור, יד מרדכי, באר שבע, מבצע חורב, מבצע עובדה, כפר דרום, חטיבת הנגב, בארות יצחק, פלמ"ח, משטרת עיראק סואידן, בית חנון, רצועת עזה, "חיות הנגב".
24
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 6.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים