מיכה פרי - פעילות בפלמ"ח א
מיכה פרי
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
2/ 5/ 1982
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אוניית המעפילים "אקסודוס", אוניית המעפילים "עצמאות", אוניית המעפילים "קוממיות", גיוס לפלמ"ח, המוסד לעלייה ב', העפלה, הפלמ"ח באירופה, מחנות המעצר בקפריסין, מלחמת העצמאות, עלייה ב', פלי"ם - הפלוגה הימית של הפלמ"ח, פלמ"ח, פעילות ארגון ה"הגנה" באירופה, קרב הקסטל, קרבות נבי סמואל, ראשית הפלמ"ח
נושא:
1942-1950
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 43
תיק: 4
:תוכן העדות
ראשית הפלמ"ח, האונייה "אקסודוס", אוניות "הפאנים", קפריסין, קרב הקסטל, קולוניה, נבי סמואל, קיבוץ פלמ"ח-צובה.
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים