על הפו"ש והפלמ"ח
יעקב [עבדו] בן-יהודה
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
12/ 11/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", ה"נודדת", הדרכה, נוטרות, פלוגות השדה - הפו"ש, פלמ"ח, ראשית הפלמ"ח, תקופת "חומה ומגדל"
נושא:
1935-1945
תקופת העדות:
חטיבה: 25/מ
מיכל: 41
תיק: 4
:תוכן העדות
ה"נודדת הירושלמית", הפו"ש, הדרכה בפלמ"ח, ארגון ה"הגנה".
11
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 7
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים