חברות בפלמ"ח-העפלה - ראיון קבוצתי
ראיון קבוצתי: בתיה ריינס, סימה דנציגר, גלעדה לוי, חיה סירבלה, חיה קוזלובסקי, שושנה קיני, שושנה כרמלי, אסנת גולדנברג
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
1987
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אוניות מעפילים, אוניית המעפילים "אקסודוס", אימונים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גדעונים, העפלה, הפלמ"ח באירופה, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, פעילות ארגון ה"הגנה" באיטליה, פעילות ארגון ה"הגנה" באירופה, אוניית המעפילים "קדימה"
נושא:
1945-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 103
תיק: 5
:תוכן העדות
פלמ"ח, העפלה, אלחוטאים, נשים בפלמ"ח, "גדעונים", ספינת המעפילים "קדימה", פעילות ארגון ה"הגנה" באיטליה, פעילות ארגון ה"הגנה" באירופה, ספינת המעפילים "יציאת אירופה".
256
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר X; הראיון נמשך מספר פעמים, החל מה-20 בנובמבר 1986 ועד 19 ביולי 1987. חטיבה 45, מיכל 120 - קלטות 1, 2, 2/א, 3, 4.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים