החינוך בפלמ"ח ובצה"ל
בצלאל אמיר
שם המעיד/ה:
אורי מילשטיין
שם המראיין/נת:
5/ 8/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
הדרכה, חינוך בפלמ"ח, קורסי מפקדים, רוח הפלמ"ח
נושא:
חטיבה: 25/מ'
מיכל: 43
תיק: 3
:תוכן העדות
פלמ"ח, חינוך בפלמ"ח, חינוך מפקדים בפלמ"ח, חיל-החינוך בצה"ל.
194
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 7.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים