חברות בפלמ"ח בתעשיית הנשק
צפורה ומתי דגן
שם המעיד/ה:
איה סבוראי, צביה בן-צבי
שם המראיין/נת:
22/ 10/ 1988
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מפעלי תע"ש במחתרת, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, מכון איילון, תעשייה צבאית
נושא:
1945-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 103
תיק: 2
:תוכן העדות
סיפורה של קבוצה וסודה של גבעה - ראיון ב-22 במרץ 1988. פרוטוקול מראיון עם ציפורה דגן - 1988. פרוטוקול מראיון במכון איילון, 22 באוקטובר 1988. נשים בפלמ"ח, תעשייה צבאית, מלחמת השחרור, מכון איילון.
223
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים